Chemical reactions solving Periodic table in Chemistry app Solubility table blurred solubility table background Chemical reactions list Periodic table in iPad Chemistry app iPad solubility table iPad Chemical reactions list

Jadual Berkala Mendeleev ini indah

Menunjukkan maklumat seperti jadual berkala biasa.
Tekan unsur kimia sebagai butang di hamparan untuk melihat lebih banyak maklumat mengenai elemen.

Periodic table in Chemistry app
next

Hamparan Kelarutan

Spreadsheet interaktif keterlarutan bahan ditambah dalam app.
Anda tidak perlu lagi menggunakan buku-buku rujukan.

Solubility table
next

Solver tindak balas kimia

Aplikasi ini mendapati persamaan tindak balas kimia walaupun bahagian kanan atau kiri tidak diketahui, membantu anda dengan kimia organik dan bukan organik.

Chemical reactions solving Organic chemical reactions
next

Malah bagi iPad

next

Muat mereka kini

Get Chemistry on Google Play