Chemical reactions solving Periodic table in Chemistry app Solubility table blurred solubility table background Chemical reactions list Periodic table in iPad Chemistry app iPad solubility table iPad Chemical reactions list

Piękne okresowy Mendelejewa

Pokazuje informacje jak zwykle okresowego.
Naciśnij pierwiastek chemiczny jako przycisk w arkuszu szukać więcej informacji o elemencie.

Periodic table in Chemistry app
next

Arkusz kalkulacyjny rozpuszczalności

Interaktywny arkusz kalkulacyjny rozpuszczalności substancji dodaje się w aplikacji.
Nie trzeba już używać leksykony.

Solubility table
next

Solver reakcji chemicznych

Aplikacja wykrywa równania reakcji chemicznych, nawet jeśli prawo lub lewa część jest nieznany, pomaga w chemii organicznej i nieorganicznej.

Chemical reactions solving Organic chemical reactions
next

Nawet dla iPada

next

Pobierz je teraz

Get Chemistry on Google Play