Chemical reactions solving Periodic table in Chemistry app Solubility table blurred solubility table background Chemical reactions list Periodic table in iPad Chemistry app iPad solubility table iPad Chemical reactions list

Krásne Periodická tabuľka Mendeleev

Zobrazuje informácie ako obvykle periodickej tabuľky.
Stlačte chemický prvok ako tlačidlo v tabuľke hľadať ďalšie informácie o prvku.

Periodic table in Chemistry app
next

Tabuľkový rozpustnosti

Interaktívne tabuľky rozpustnosti látok sa pridá aplikácie.
, Ktoré už nepotrebujete použiť príručiek.

Solubility table
next

Riešiteľ chemických reakcií

Aplikácia objavuje rovnice chemických reakcií, aj keď pravej alebo ľavej časti je neznáma, vám pomôže pri organickej a anorganickej chémie.

Chemical reactions solving Organic chemical reactions
next

Dokonca aj pre iPad

next

Na stiahnutie je teraz

Get Chemistry on Google Play