Chemical reactions solving Periodic table in Chemistry app Solubility table blurred solubility table background Chemical reactions list Periodic table in iPad Chemistry app iPad solubility table iPad Chemical reactions list

Interaktivni periodni

Informacije o svakom kemijskom elementu je dostupan u og lijepom Periodni sustav.
Dodirnite kemijski element kao gumb za više informacija o elementu.

Periodic table in Chemistry app
next

Topljivost stol

Aplikacija sadrži interaktivne topljivost grafikona.
Ne morate koristiti referentne knjige i više.

Solubility table
next

Kemijske reakcije Solver

Kemija app pronalazi odgovore za kemijske reakcije jednadžbe čak i ako je u pravu ili u lijevi dio je nepoznat. Aplikacija vam pomaže organske i anorganske kemije. Reakcije su prikazane u uobičajenim i ionskih oblika. Organske reakcije prikazane su kao slike

Chemical reactions solving Organic chemical reactions
next

Dostupno i na iPad

next

Preuzeti sada

Get Chemistry on Google Play