Chemical reactions solving Periodic table in Chemistry app Solubility table blurred solubility table background Chemical reactions list Periodic table in iPad Chemistry app iPad solubility table iPad Chemical reactions list

Interaktiv Periodic Table

Informasjon om hvert grunnstoff er tilgjengelig i th vakre periodesystemet.
Trykk på et grunnstoff som knappen for å finne mer informasjon om elementet.

Periodic table in Chemistry app
next

Løselighet tabellen

Applikasjonen inneholder interaktiv løselighet diagram.
Du trenger ikke å bruke oppslagsverk mer.

Solubility table
next

Kjemiske reaksjoner løser

Kjemi app funn svar for kjemiske reaksjoner ligninger selv om høyre eller venstre del er ukjent. Programmet hjelper deg med organisk og uorganisk kjemi. Reaksjonene er vist i en vanlig og ioniske former. De organiske reaksjoner er vist som bilder

Chemical reactions solving Organic chemical reactions
next

Tilgjengelig selv på iPad

next

Last ned nå

Get Chemistry on Google Play