Chemical reactions solving Periodic table in Chemistry app Solubility table blurred solubility table background Chemical reactions list Periodic table in iPad Chemistry app iPad solubility table iPad Chemical reactions list

Interaktywny Okresowego

Informacja o każdym pierwiastka chemicznego jest dostępny w th pięknej okresowego.
Dotknij pierwiastek chemiczny jako przycisk, aby znaleźć więcej informacji na temat tego elementu.

Periodic table in Chemistry app
next

Tabela rozpuszczalności

Aplikacja zawiera interaktywny wykres rozpuszczalności.
Nie trzeba używać leksykony więcej.

Solubility table
next

Reakcje chemiczne Solver

Chemia znaleziska aplikacji odpowiedzi do reakcji chemicznych równań nawet jeśli prawo lub lewa część jest nieznany. Aplikacja pomaga z chemii organicznej i nieorganicznej. Reakcje są wyświetlane W zwykłych i formach jonowych. Reakcje organiczne są pokazane jako obrazy

Chemical reactions solving Organic chemical reactions
next

Dostępny nawet na iPadzie

next

Pobierz teraz

Get Chemistry on Google Play