Chemical reactions solving Periodic table in Chemistry app Solubility table blurred solubility table background Chemical reactions list Periodic table in iPad Chemistry app iPad solubility table iPad Chemical reactions list

Interactive Periodic Table

Informácie o každom chemického prvku je k dispozícii v ročníku krásnej periodickej sústavy prvkov.
Kliknite na chemický prvok ako tlačidlo nájsť viac informácií o prvku.

Periodic table in Chemistry app
next

Rozpustnosť stolík

App obsahuje interaktívne rozpustnosť graf.
Nemusíte používať príručky viac.

Solubility table
next

Chemické reakcie riešiteľ

Chémia aplikácie nájde odpovede na chemické reakcie rovnice aj v prípade, že pravá alebo ľavá časť nie je známy. Táto aplikácia vám pomôže s organickou a anorganickou chémiu. Reakcie sú zobrazené v obvyklých a iónovej forme. Organické reakcie sú uvedené ako obrázky

Chemical reactions solving Organic chemical reactions
next

K dispozícii aj na iPade

next

Stiahni teraz

Get Chemistry on Google Play