ทาย “วิธีแก้ปัญหาปฏิกิริยา. -

ใช้โปรแกรมเคมี

ลิงค์ดาวน์โหลดเคมี: