Chemistry app icon

Hoá học, bây giờ dễ dàng

Mở khóa các bí mật của các phản ứng hóa học và bảng tuần hoàn
Hóa học IOS Tiện ích ứng dụng. Nhớ các yếu tố bảng hóa học định kỳ một cách dễ dàng

Bảng tuần hoàn trên Apple Vision Pro

Ứng dụng hóa học đã sẵn sàng cho thời đại của điện toán không gian ngay từ ngày 1.

Bảng tuần hoàn có sẵn và được tối ưu hóa cho Apple Vision Pro.
Khám phá các mô hình các nguyên tử và các chất ngay trước mặt bạn bằng cách sử dụng máy tính không gian mang tính cách mạng.

Ảnh chụp màn hình của bảng tuần hoàn trên Apple Vision Pro
Một mô hình nguyên tử không gian trên Apple Vision Pro.
Một mô hình chất hóa học không gian trên Apple Vision Pro.
Một máy tính khối mol cho Apple Vision Pro.
Tiềm năng giảm tiêu chuẩn. Bảng hóa chất hữu ích có sẵn cho Apple Vision Pro.
Phản ứng hóa học Tìm kiếm được thiết kế cho Apple Vision Pro.

Bảng tuần hoàn tương tác

Bảng tuần hoàn chỉ được nâng cấp. Phiên bản tương tác của chúng tôi giúp sinh viên dễ dàng và thú vị để hiểu các yếu tố và tính chất của chúng. Chỉ với một vòi, truy cập thông tin chi tiết về từng yếu tố và đưa sự hiểu biết của bạn lên cấp độ tiếp theo.

BẢNG TỐC ĐỘ ĐỘNG VẬT SCREENSHOT

Bảng độ hòa tan

Ứng dụng chứa biểu đồ độ hòa tan tương tác.
Bạn không cần phải sử dụng sách tham khảo nữa.

Phản ứng hóa học giải quyết

Hóa học là một bộ giải phản ứng hóa học tiên tiến, có khả năng tìm câu trả lời cho các phương trình ngay cả khi một hoặc nhiều biến không rõ. Cho dù bạn đang nghiên cứu hóa học hữu cơ hay vô cơ, ứng dụng này giúp bạn hiểu và giải thích các phản ứng ở cả hai dạng tiêu chuẩn và ion.

Phản ứng hóa học giải quyết. Ứng dụng di động. Ảnh chụp màn hình iPhone

Phản ứng được hiển thị dưới dạng thông thường và ion. Các phản ứng hữu cơ được hiển thị dưới dạng hình ảnh

Tất cả các bảng và biểu đồ này đều có sẵn trong ứng dụng hóa học:

Tải ngay