Chemistry app icon

Hoá học, bây giờ dễ dàng

Mở khóa bí mật của phản ứng hóa học và Bảng tuần hoàn
Các widget ứng dụng Hóa học iOS. Ghi nhớ các nguyên tố trong bảng hóa học tuần hoàn một cách dễ dàng

Bảng tuần hoàn trên Apple Vision Pro

Ứng dụng hóa học đã sẵn sàng cho kỷ nguyên điện toán không gian ngay từ Ngày đầu tiên.

Bảng tuần hoàn có sẵn và được tối ưu hóa cho Apple Vision Pro.
Khám phá các mô hình nguyên tử và chất ngay trước mặt bạn bằng máy tính không gian mang tính cách mạng.

Ảnh chụp màn hình của Bảng tuần hoàn trên Apple Vision Pro
Mô hình nguyên tử không gian trên Apple Vision Pro.
Mô hình chất hóa học không gian trên Apple Vision Pro.
Máy tính khối lượng mol cho Apple Vision Pro.
Khả năng giảm tiêu chuẩn. Bảng hóa học hữu ích có sẵn cho Apple Vision Pro.
Tìm kiếm phản ứng hóa học được thiết kế cho Apple Vision Pro.

Bảng tuần hoàn tương tác

Bảng tuần hoàn vừa được nâng cấp. Phiên bản tương tác của chúng tôi giúp học sinh hiểu các phần tử và đặc tính của chúng một cách dễ dàng và thú vị. Chỉ với một cú chạm, bạn có thể truy cập thông tin chi tiết về từng thành phần và nâng tầm hiểu biết của bạn lên một tầm cao mới.

Ảnh chụp màn hình ứng dụng di động bảng tuần hoàn

Bảng độ hòa tan

Ứng dụng này chứa biểu đồ độ hòa tan tương tác.
Bạn không cần phải sử dụng sách tham khảo nữa.

Giải phản ứng hóa học

Hóa học là một công cụ giải phản ứng hóa học tiên tiến, có khả năng tìm ra câu trả lời cho các phương trình ngay cả khi chưa biết một hoặc nhiều biến. Cho dù bạn đang nghiên cứu hóa học hữu cơ hay vô cơ, ứng dụng này sẽ giúp bạn hiểu và giải thích các phản ứng ở cả dạng chuẩn và dạng ion.

Giải pháp phản ứng hóa học. Ứng dụng di động. ảnh chụp màn hình iPhone

Phản ứng được hiển thị ở dạng thông thường và ion. Các phản ứng hữu cơ được hiển thị dưới dạng hình ảnh

Tất cả các bảng và biểu đồ này đều có sẵn trong ứng dụng Hóa học:

Tải ngay